👣 Jak ubuntu zmieniło moje myślenie o celach


Cześć Reader,

W drugi dzień świąt, zmarł Desmond Tutu, arcybiskup anglikański z RPA, laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Dla mnie – bardzo ważny człowiek. Dużo nauczyłem się od niego o przywództwie, ale też o byciu dobrym człowiekiem, po prostu. Zawsze imponowała mi jego odwaga i zdecydowane poglądy, także wtedy, kiedy nie były zgodne z oficjalną doktryną Kościoła, czy głosami znanych polityków. Imponowała mi jego nieustępliwość w dążeniu do celów i ogromna wiara w człowieka.

Dzisiaj chciałbym nawiązać do pewnej idei, o której arcybiskup Tutu często mówił - idei ubuntu. To jest słowo, które pochodzi z Czarnego Lądu i można go przetłumaczyć jako:

"Człowiek jest człowiekiem przez innych ludzi".

Według zasady ubuntu, jeżeli mam kawałek chleba, to dla własnej korzyści podzielę się nim z innymi. Ubuntu pokazuje nam, że nikt nie jest samotną wyspą. Każdy z nas stanowi ułamek kontynentu. Część lądu. Jesteśmy złączeni niewidzialną nicią z całą ludzkością.

Mówimy, bo nauczyliśmy się tego od innych. Nauczyliśmy się jak być człowiekiem, także od innych. Jak chodzić... Jak myśleć... Zawdzięczamy to wszystko innym. Oczywiście nasza praca też jest ważna, ale jej rezultat zależy od innych ludzi.

Wszyscy należymy do sieci wzajemnych powiązań.

Wiem, że niby nie ma w tym nic odkrywczego. Że to już było i że się mówiło. A jednak. Idea ubuntu totalnie zmienia naszą perspektywę. Nagle okazuje się, że najlepszą drogą do spełniania marzeń i osiągania celów są inni ludzie.

Pomyśl o tym, jako lider. Pomyśl o tym jak będziesz planował swoje cele na 2022. Przywództwo osadzone jest na matrycy relacji. Relacje wymagają zaufania. A zaufanie buduje się przez autentyczność i szczerą troskę.

Jeżeli myślimy jak wykorzystać innych do realizacji własnych celów, wtedy nie budujemy zaufania. Nie otwieramy się na ubuntu.

Życzę Ci wszystkiego dobrego w Nowym Roku 2022!

Hej! Tu Mariusz – twórca Zwinnego Newslettera.

Sprawdź kilka newsletterów, które wysłałem do tej pory!

Read more from Hej! Tu Mariusz – twórca Zwinnego Newslettera.
people holding miniature figures

– No dobrze, Mariusz – zagadnęła mnie pewna liderka – mówisz, że agile to zespoły, które same organizują swoją pracę. Wszystko fajnie, ale jeżeli zespół „nie dowiezie” projektu, kto za to beknie? Tak wielu liderów bardzo często rozumie odpowiedzialność. Jest ktoś, kto „za coś beknie”. Bo przecież to bardzo ułatwia życie, prawda? I firmie, i zespołowi. Ale taka odpowiedzialność od razu roztacza złą aurę. Przywołuje na myśl różne sankcje, które nam grożą. Budzi lęk. Odpowiedzialność pozytywna...

Blurred Thinking

Zacznę od cytatu, który pochodzi z książki Friedricha Nietzschego„Ecce homo”, który mógłby wystarczyć za mój cały dzisiejszy list do Ciebie 😊 Moja formuła na określenie tego, co wielkie w człowieku brzmi amor fati: nie chcieć nic innego, poza tym, co jest ani przed sobą, ani za sobą, ani na wieki wieków. Nie poprzestawać na znoszeniu nieuchronnego, ani tym bardziej go nie ukrywać – wszelki idealizm to rodzaj kłamstwa w obliczu nieuchronności – lecz je kochać. Amor fati to miłość do losu –...

person standing near the stairs

Artur Nowak-Gocławski (Grupa ANG S.A.) w moim podcaście wspomniał słowa pewnego profesora, który mówił, że nie powinniśmy wysyłać szefów na studia MBA, tylko na studia z literatury. Bo w biznesie właśnie potrzeba wrażliwości, empatii, zrozumienia i spojrzenia na klienta nie jak na pole w Excelu, tylko jak na żywego człowieka. Dzisiaj, w czasach dużej złożoności i niepewności, ale też czasach, w których doświadczamy rozmaitych kryzysów i chaosu – chciałbym cię zachęcić do… czytania książek....